Κόστος Εγκατάστασης Φυσικού αεριου

Ο υπολογισμός του κοστους εγκαταστασης φυσικού αερίου πέρα από το τελικό κόστος δίνει και πληροφορίες για τη διάμετρο σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί καθώς επίσης, υπολογίζει και την πτώση πίεσης στο σωλήνα ώστε να είναι μικρότερη από 2mbar όπως απαιτεί ο νέος κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε αντικατάσταση του ΦΕΚ 963/2003 με πίεση λειτουργίας ως 1 bar. Λάμβάνει υπόψιν απώλειες σε εξαρτήματα ( βάνες,μετρητές,γωνίες κλπ).
Το τελικό κόστος περιλαμβάνει και τα εργατικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφόρηση χρειαστείτε.

Υπολογισμός κόστους εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση

1. Μέτρα σωλήνα φυσικου αεριου από τον μετρητή μέχρι το καυστήρα: (χαλυβδοσωλήνας)

2.Αριθμός γωνιών από το μετρητή μέχρι το καυστήρα (αλλαγή διεύθυνσης του σωλήνα)

3. Θερμίδες λέβητα σε Kcal/h : Όταν η ισχύς είναι μεγαλύτερη των 170.000 Kcal/h τότε απαιτείται συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων.

Περιλαμβάνεται στην τιμή όταν επιλεγούν οι κατάλληλες θερμίδες..

4. Ο καυστήρας που τοποθετείται είναι Radiant. Για θερμίδες λέβητα πάνω από 200.000 Kcal/h ο καυστήρας είναι διβάθμιος*.

5. Αλλαγή λέβητα :

6. Ανιχνευτής αέριου και ηλεκτροβάνα :

7. Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου :

8. Απομάκρυνση δεξαμενής
πετρελαίου: Ναι Όχι